Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola aicina jauniešus izvēlēties mācības mūsu skolā

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola izsludina uzņemšanu 2017/2018 mācību gadam, reflektantiem ar pamatizglītību vai vidējo izglītību profesionālās vidējās izglītības programmās:

 

 • Metāla izstrādājumu dizains, kvalifikācija – metāla izstrādājumu dizaina speciālists
 • Tekstilizstrādājumu dizains, kvalifikācija – tekstilizstrādājumu dizaina speciālists
 • Apģērbu dizains, kvalifikācija – apģērbu dizaina speciālists
 • Keramikas izstrādājumu dizains, kvalifikācija – keramikas izstrādājumu dizaina speciālists
 • Koka izstrādājumu dizains, kvalifikācija – koka izstrādājumu dizaina speciālists
 • Mākslas (glezniecība, grafika), kvalifikācija – ilustrators
 • Restaurācija (koks), kvalifikācija – restauratora asistents
 • Vides dizains (dekoratīvā tēlniecība), kvalifikācija – dekoratīvās tēlniecības speciālists.

 

Tikai ar pamatizglītību profesionālās vidējās izglītības programmās:

 • Reklāmas dizains, kvalifikācija – reklāmas dizaina speciālists
 • Foto dizains, kvalifikācija – foto dizaina speciālists
 • Multimediju dizains, kvalifikācija – multimediju dizaina speciālists.

 

 

Mācības notiek latviešu valodā.

Mācību ilgums: ar pamatizglītību 4 gadi, ar vidējo izglītību 2 gadi.

Absolventiem tiek izsniegts diploms par trešā līmeņa profesionālo vidējo izglītību.

Pēc skolas beigšanas var turpināt mācības augstākās izglītības iestādēs vai strādāt.

 

Izglītojamo ieskaitīšanai skolā, konkursa kārtībā, tiek ņemts vērā pamatizglītības izglītības dokumentā iegūtais vērtējums vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās, matemātikā, pirmajā svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā, bet vidējās izglītības dokumentā – latviešu valodā, literatūrā, matemātikā un pirmajā svešvalodā.

Ārpus minētā konkursa skolā tiks ieskaitīti Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas rīkoto radošo darbu konkursu uzvarētāji un radošo darbnīcu dalībnieki (saskaņā ar pasākumu kārtību).

Dokumentus pieņems no 13. jūnija līdz 4. augustam katru darbdienu no 10.00 – 16.00 (pārtraukums no 12.30 – 13.00). Dokumentus iesniedzot, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Uzņemšanas komisijā jāiesniedz

 • Izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija ( uzrādot oriģinālu).
 • Izziņa par veselības stāvokli ( veidlapa Nr. 086/u).
 • 4 fotokartiņas ( 2,5 x 3,5 cm).
 • Bāreņiem – bāreņa apliecības kopija ( uzrādot oriģinālu).
 • Direktoram adresēts iesniegums par uzņemšanu tiek aizpildīts uz veidlapas uzņemšanas komisijā vai atsūtīts elektroniski ( veidlapa atrodama skolas mājaslapā www.rmdv.lv).

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai ir dienesta viesnīca, skolā ir ēdnīca.

Izglītojamie saņem stipendiju, kuras apmērs ir atkarīgs no izglītojamā sekmēm un disciplīnas.

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skola uzņem bērnus no 8 līdz 11 gadu vecumam, kas 2016./2017.mācību gadā mācīsies 2.vai 3. klasē vispārizglītojošajā skolā, kuriem ir interese par mākslu un savu radošo spēju izkopšanu.

Mācību ilgums: 7 gadi (nodarbības 4 reizes nedēļā).

Mācību maksa: 12 eiro mēnesī.

Dokumentus pieņems

no 23.05.2016. – 22.06.2016.

pl.8.30 – 12.00 un pl.13.00 – 17.00;

un no 22.08.2016. – 31.08.2016.

pl.8.30 – 12.00 un pl.13.00 – 17.00.

 

Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:

 • Izziņa par veselības stāvokli.
 • Iesniegums par uzņemšanu tiek aizpildīts uz veidlapas uzņemšanas komisijā.
 • Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda audzēkņa dzimšanas apliecība.
 • 2 fotokartiņas / 2,5 X 3,5cm /.

 

Atgādinām, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas adrese:

Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV 4601.

e – pasts rmv@inbox.lv,

www.rmdv.lv

Tālruņi uzziņām.:

646 22676 ( kanceleja),

646 21716 (Mākslas skola),

Mob.28391085 (Mākslas skola),

26462211, 26463660 ( RMDV mācību daļa).