Top grāmata par gleznotāju Vitāliju Kalvānu

Vitāliju Kalvānu var raksturot kā jūtīgu latviskās ainavas pārstāvi, savdabīgu un spilgtu savā krāsainajā pasaules redzējumā. Viņa glezniecība intriģē un piesaista ar savu uzirdināto, it kā dzidrināto krāsas klājumu, ekspresīvu virsmas faktūru, kura dzīvo sava emocionālā uzlādējuma brīvībā. Vitālijs Kalvāns ir arī viena no spilgtākajām personībām pagājušā gadsimta 20.-30.gadsimta kultūras dzīvē, kura ieguldījums līdz šim nav tā īsti novērtēts. Liels ir viņa devums tieši dzimtajam reģionam – Latgalei.

Projekta ,,Vitālijs Kalvāns Latvijas glezniecībā – veltījums Latgalei’’ ietvaros tagad top grāmata par Latvijai nozīmīgu radošo personību mākslas pasaulē, Latgales glezniecības virzītājspēku Vitāliju Kalvānu – latviskās ainavas pārstāvi un V.Purvīša sekotāju, aktīvu mākslas izstāžu organizētāju.

Projektu īsteno biedrība Latgalieši, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola un Rēzeknes mākslinieku kopa. Grāmata 200 lappušu apjomā ietvers pētījumu par mākslinieka radošo darbību mūža garumā, glezniecības virzienu, ietekmēm un lomu Latvijas un pat pasaules kontekstā, lielu uzmanību veltot viņa devumam Latgalei.

Grāmatas autore ir mākslas zinātniece Irēna Vilčuka, fotomateriālu nodrošina Vjačeslavs Fomins, grāmatas maketa autore, māksliniece – Silvija Berezovska.

Grāmatas izdošanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Latgales Kultūras programma un Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”.