Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Apģērbu dizaina izglītības programmas audzēknes Liepājā

Pasākums: Valsts konkurss  Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2019./2020. mācību gadā    II kārta

 

Norises laiks     No  13.01.2020. līdz 2020. gada 14.. martam

 

Dalībnieki:

 •  A grupa –“Apģērbu dizains” i. p.  1. un 2. kursa audzēkņi,
 • B grupa – –“Apģērbu dizains” i. p.  3. un 4. kursa audzēkņi,
 • C grupa –“Tekstilizstrādājumu dizains” i. p. 3. un 4. kursa audzēkņi,
 • D grupa – 3. un 4.kursa audzēkņi, kuri mācās citās izglītības programmās.

 

Atbildīgie skolotāji :       Skaidrīte Romančuka, Iveta Ošāne, Aivars Pīgoznis, Kristīne Binduka, Gunārs Klaučs, Māra Zīliņa

Datorgrafikas stundās ( skolotājs  Aivars Pīgoznis ) tika izstrādāta A2 izmēra kompozīcijas planšete ar vizuālu informāciju par radošo darbu.

Skolotājas Skaidrītes Romančukas vadībā tika šūti I kārtas konkursa tērpi.

Darbi tika izvērtēti  gan darba procesā, ( komisijas ieteikumi katram audzēknim starpskatē -24.02.2020. ) gan  noslēdzošajā skatē – 02.03.2020.

 

Pasākumu mērķi:  Konkursa mērķis ir apzināt profesionālās kultūrizglītības sistēmas tālākās attīstības vajadzības un iespējas apģērbu dizaina jomā un modes industrijā.

Uzdevumi dalībniekiem – mājas darbs:

Konkursa I kārtā konkursa radošais darbs A un B grupai ir:

Plecģērba izveide atbilstoši tēmai „Efektīvais kvadrāts”.

Radošā darba nosacījumi ir:

 1. darbā maksimāli efektīvi jāizmanto balts, melns vai melnbalts 100% kokvilnas audums, izmērs 140 x 140 cm;
 2. darba tehnika – pēc konkursa dalībnieka izvēles.
 3. Papildus konkursa dalībnieks sagatavo vizuālu informāciju par izstrādāto radošo darbu uz vienas A2 planšetes tehnikā pēc konkursa dalībnieka izvēles, ietverot:
 4. atbildes uz trīs jautājumiem – KAS? KAM? KĀPĒC? (līdz 7 teikumiem);
 5. tērpa skici un tehnisko zīmējumu – auduma izklājumu;
 6. tērpa piegrieztni mērogā 1:10, parādot efektīvu auduma patēriņu kvadrātā tērpa izveidei;
 7. gatavā tērpa fotogrāfiju/as;
 8. autora vārdu, uzvārdu un izglītības iestādes nosaukumu planšetes malā, lai to viegli varētu aizklāt vērtēšanas laikā.

 

Uzdevums dalībniekiem II kārtā  Liepājā –:

Neordinārs tērps

veidots no mikrofibras materiāla veltīts Liepājas jubilejai .

( iedvesmas avots  video un mūzika )

 

Konkursa II kārtā piedalījās 4 audzēknes:

A grupa   Jolanta Bačkure, Evelīna Ragovska

B grupa   Džeina Lubāne, Līga Avotiņa

 

Izvirzītie autori  demonstrēja  savus mājas darbus modes skatē 2020. gada 11. martā pasākumā ”20 MOD 20” koncertzālē “Lielais dzintars”

LIEPĀJĀ

Rezultāti:

A grupā –  Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas

Apģērbu dizaina izglītības programmas

 1. kursa audzēkne Jolanta Bačkure ieguva III vietu ,

 

Secinājumi:

 1. Konkursa rezultātā tika sekmēta izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu zināšanu un prasmju pilnveide, strādājot apģērbu un aksesuāru dizaina jomā;
 2. Kā arī tika izvērtēta audzēkņu prasme pielietot mācību procesā iegūto pieredzi praksē.

                  

RMDV Apģērbu dizaina skolotājas

Kristīne Binduka ,    Skaidrīte Romančuka