Uzsākam pētīt pirts dvieli Latgalē

Vieni no populārākajiem un godā turētiem sieviešu senajiem amatiem bija aušana un rokdarbi. Latgalē agrāk gandrīz vai katrā mājā darbojās stelles, tapa godiem greznas segas, auda jostas, lakatus, palagus, logu aizkarus, ikdienai tik vajadzīgos audumus svārkiem, brunčiem, kā arī dvieļus, kas bija neatņemama jaunu meitu pūra daļa. Katrā lauku sētā bija pirts, tādējādi arī senas pirtī iešanas tradīcijas. Ja mūsdienās daudz tiek runāts un ir vairāki pētījumi par pirts iešanas rituāliem un maģiskām izdarībām, kā arī pirts slotu lomu un to dažādību, tad maza uzmanība tiek veltīta vienai no pirts lietām – linu dvielim. Ir tikai daži apraksti par pirtīs lietotajiem linu dvieļiem Latvijā kopumā. Taču katrā reģionā ir vērojamas atšķirības pirts dvieļu darināšanas tehnikā, noaustojos un izšūtajos ornamentos. Īpaši tas raksturīgs Latgalei, kur līdzās dzīvoja un dzīvo dažādu tautību cilvēki.

Projekta ,,Pirts dvielis Latgalē’’ ietvaros RMDV Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēknes skolotāju Ineses Ratnieces un Lienītes Ratnieces vadībā pētīs un izstrādās pirts dvieļus.

Projekts paredz ekspedīcijas pie Latgales 4 pirtniekiem, kuri ievēro, saglabā un popularizē pirts tradīcijas, līdz ar to tajās nodrošinot ar senajām tradīcijām saistītas pirtslietas – arī pirts dvieli. Noslēgumā RMDV audzēknes izgatavos 4 pirts dvieļus, kur redzētais pirtīs, proti, tradicionālais savīsies ar mūsdienu dizainu, vienam otru papildinot. Projekta dalībniekus konsultēs Linda Rubena – LNKC Tautas lietišķās mākslas eksperte.

Projekts ilgs līdz šā gada 15.decembrim. Tas tiek īstenots ar Latgales kultūras programmas atbalstu.

 

 

RMDV projektu vadītāja

Inga Čekša-Ratniece