Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas jaunieši piedalās “Otrā elpa” fotogrāfiju stāstos

No 2016. gada janvāra līdz 2017. gada jūlijam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta (RTA REGI) humanitārā virziena pētnieki un biedrība ESTO būs iesaistīti jauna projekta realizācijā: Eiropas Komisijas programmas “Europe for Citizens” apakšprojekta “Eiropas atmiņa” projektā “Pagātne kopējai nākotnei”. Projekta pamatmērķis – rosināt jaunatnes interesi izzināt pagātnes notikumus un meklēt kopējas vērtības nākotnes sabiedrības veidošanā. Projektā jau savu dalību ir pieteikuši jaunieši no Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas.

2012.-2014. gadā RTA REGI humanitārā virziena pētnieki piedalījās LAT-LIT-BL programmas pārrobežu projektā, kura rezultātā ir tapis virtuālais muzejs un datorspēle (www.futureofmuseums.eu). Tolaik Ķēdaiņu Reģionālias muzejs bija viens no projekta partneriem. Šobrīd, pateicoties tieši Lietuvas partneru iniciatīvai, RTA REGI startē kā partneris jau citā projektā.

Projekta gaitā šī gada laikā tiek apzināti Otrā pasaules kara stāsti fotogrāfijās Rēzeknē un Rēzeknes novadā. Tātad pamatakcents ir likts uz Otrā pasaules kara ietekmi uz cilvēku likteņiem (izsūtījums, bēgļu gaitas, iesaistīšanās/ neiesaistīšanās okupācijas varu darbībā, partizāņu cīņās, gaisa izpalīgos utt., arī kolektivizācija, industrializācija u. c. Otrā pasaules kara izraisīti procesi), kas izstāstīti 1-2 fotogrāfiju garumā. Nākamajā gadā Lietuvas partneri veidos triju dalībvalstu interesantāko fotostāstu izstādi, kas ceļos uz Latviju (Rēzekni), Poliju (Sejniem), Lietuvu (Ķēdaiņiem). Tiem līdzi ceļos arī fotostāstu veidotāji, tiekoties semināros, diskusijās un citās aktivitātēs.

 

 

Ilga Šuplinska, projekta vadītāja RTA REGI