Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkņu izlaidums 2020./2021.m.g.

Mākslas skolā apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūšanu ieguva 33 audzēkņi.

Izglītības programmas apguves pēdējā semestrī katrs 7. klases audzēknis strādāja pie noslēguma darba.

Ārkārtas situācija valstī ieviesa korekcijas šajā darbā.

Audzēkņi un viņu pedagogi satikās tikai individuālo konsultāciju laikā. Sava darba vērtējumu bērni saņēma, komisijai izskatot prezentācijas, kuras atklāja gan idejas rašanos, gan skices, gan darba procesu un rezultātu.

Noslēguma darbus vērtēja – komisija,kas sastāvēja no skolas vadītāja, uzaicināta Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas profesionālo priekšmetu pedagoga un visiem nobeiguma darbu vadītājiem.

Šobrīd visi radošie noslēguma darbi ir apskatāmi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolā kā noslēguma darbu izstāde.

RMDV Mākslas skolas vadītāja K.Binduka