Pētīsim smēdes Latgalē

To paredz projekts ,,Latgales vecās smēdes meklējot’’, kuru šogad ir atbalstījusi Latgales kultūras programma. RMDV Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas jaunieši kopā ar skolotājiem dosies 10 ekspedīcijās uz pilīm un muižām, kurās vēl ir smēdes vai saglabājušies to fragmenti.  Ekspedīciju laikā notiks smēžu vai to fragmentu apsekošana, izpēte, fotofiksācija, uzmanību pievēršot vizuālajam tēlam, izmēriem un tehnikai. Taps arī stāsts par katru smēdi. Atbilde uz jautājumu – vai šīs smēdes ir lietderīgi atjaunot – būs sniegta, pieaicinot ekspertu. Iegūtie materiāli būs pamats digitālās burtnīcas izveidei par Latgales smēdēm.  Rezultātus radošā grupa prezentēs Latgales lielākajās muižās un pilīs.

Ekspedīcijas plānotas jau vasaras mēnešos, lai gada nogalē varētu dalīties ar iegūtajiem rezultātiem.

RMDV projektu vadītāja Inga Čekša-Ratniece