RMDV aicina pedagogus uz kursiem par jaunāko tehnoloģiju pielietojumu

16.martā plkst.10.00 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā (231. telpā) notiks pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides A programmas 8 stundu kursi ,,Laikmetīgo tehnoloģiju pielietošana skolotājiem. Digitālās otas – kā dizaina līdzeklis programmā Adobe Photoshop’’. Kursus vadīs RMDV skolotājs Leonīds Važnais.

 

http://www.leonfoto.blogspot.com/

https://www.facebook.com/fotokursi.rezekne

Var piedalīties ne tikai vizuālās mākslas skolotāji, bet arī citi interesenti.

Vietu skaits – ierobežots.

Dalības maksa – 5,00 EUR.

Pieteikties līdz 2018.gada 12.martam.

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: lilija1345@inbox.lv

Pieteikumā lūdzu norādīt:

  1. Vārds, uzvārds
  2. Personas kods (apliecībai) 3. Skola, ieņemamais amats (mācību priekšmets, kuru māca) 4. E-pasts saziņai
  3. E-pasts rēķina nosūtīšanai
  4. Telefona numurs.

Rēķins tiks nosūtīts uz 5.punktā norādīto e-pastu. Norēķināties var arī skaidrā naudā uz vietas.

 

Skat. programmas saturu:

 

Programmas nosaukums:

,,Laikmetīgo tehnoloģiju pieleitošana skolotājiem. Digitālās otas – kā dizaina līdzeklis programmā Adobe Photoshop’’.

 

Mērķauditorija: profesionālo/mākslas izglītības iestāžu skolotāji, interešu izglītības centru pedagogi, bērnu un jauniešu nometņu pedagogi. Vispārizglītojošo skolu vizuālas mākslas un interešu izglītības skolotāji.

 

Kursa mērķis: palīdzēt vizuālo mākslu skolotājiem attīstīt un plašāk izmantot savas radošās iespējas, un iemācīties tās pielietot praktiskajā darbā. Veikt attēla digitālo apstrādi, izmatojot dekoratīvās otas; veidot vizuālās mākslas darbus, kas spēj pievērst sev uzmanību ar digitālās grafikas mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem.

 

Kursa uzdevumi:

  • iepazīties ar dekoratīvo otu tehnoloģijas pielietošanu darbā ar fotogrāfiju,
  • iemācīties pārveidot attēlu saskaņā ar autora ieceri,
  • izveidojot jaunu vizuālās mākslas produktu.

 

Rezultāts: iegūtas zināšanas un praktiskās iemaņas dekoratīvo otu izmantošanā darbā ar grafisko redaktoru Adobe Photoshop.  Tas palīdzēs attīstīt un pilnveidot skolotāju radošās iespējas veidojot jaunus art-dizaina darbus.

 

 

Piezīme: lai piedalītos kursos, dalībniekiem nav nepieciešamas priekšzināšanas darbā ar Adobe Photoshop.

 

Kursa sadalījums pa tematiem:

N.p.k. Temats Stundu skaits
1. Iepazīšanās ar Adobe Photoshop pamatrīkiem, kas nepieciešami attēla apgleznošanai.

Otas (Brush Tool) darbības princips, darbs ar slāņiem (Layers), slāņa maskas pielietošana, iezīmēšanas rīks.

2
2. Apgleznošanas tehnoloģija, darbības soļu secība. 2
3. Praktiskā kursa daļa: kursa dalībnieki veido savus darbus. 3
4. Izveidoto darbu apspriešana, rekomendācijas rezultāta uzlabošanā. 1