RMDV jauniešu sienas gleznojums aplūkojams pie Rēzeknes Mākslas nama darbnīcām

Tagad ejot vai braucot garām Rēzeknes Mākslas namam, nepamanīts nevar palikt uz darbnīcas ārsienas tapušais sienas gleznojums. Sākotnēji celtniecības uzņēmuma darbinieki atjaunoja ārsienas apmetumu, lai tālāk radoši varētu darboties Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pedagogi un audzēkņi. Kā norāda skolotāja Agra Ritiņa, kuras vadībā tapa darbs, to prakses laikā veica RMDV 3. kursa Mākslas izglītības programmas izglītojamie: Aleksandra Kuksinoviča, Jolanta Kekere, Ieva Rosicka, Laura Desaine un Viktorija Māliņa. Gleznojumam bija izmantotas kompozīcijas uzdevuma „līnijas” zīmējumi. Kā piemērotākā tika izvēlēta Ievas Rosickas līniju kompozīcija. Skolotāja Gundega Strautmane uzprojecēja skices uz paredzamās sienas datorā. Skolas tehniskie darbinieki Māra Proveja vadībā nodrošināja darba procesa drošību, nepieciešamo aprīkojumu un materiālus.

Uz atjaunotās sienas izveidotais gleznojums ir veltīts Rēzeknes pilsētai, tās kultūrdevumam, pilsētas iedzīvotājiem, ciemiņiem un tūristiem. Tādējādi tagad ir vēl viens ārsienas gleznojums Rēzeknei nozīmīgā vietā, kas piesaistīs apkārtējo uzmanību, apliecinot, ka tā ir arī mākslinieku pilsēta. Rēzeknē ārsienu gleznojumi jau top par tradīciju. Taču pagaidām to nav daudz, tādējādi iesāktais darbs tiks turpināts, kas būs ieguldījums pilsētas vides sakārtošanā un attīstīšanā.

Jāteic, ka Mākslas nama teritorijā esošo darbnīcu ārsienas bija kritiskā stāvoklī. To apmetums, laika zoba nežēlots, atdalījās no sienas, izdrupa, tā nodarot kaitējumu visai darbnīcas ēkai.

Sienas pie Mākslas nama tika apgleznotas Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta ,,Izdaiļosim Rēzekni’’ ietvaros, kurš tika atbalstīts Mazo kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursā, ko organizē pašvaldības aģentūra ,,Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” un finansē Rēzeknes dome.

 

Inga Čekša-Ratniece, RMDV projektu vadītāja