RMDV pedagogs Andris Anspoks paaugstina kompetences koka restaurācijā un dizainā

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Savienības projektā “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”, kura ietvaros RMDV koka izstrādājumu dizaina un restaurācijas programmas vadītājs Andris Anspoks stažēsies kokrūpniecības un koka dizaina uzņēmumos Rīgā.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā darbojos izglītības programmas “Restaurācija” un “Koka izstrādājumu dizains”. Restaurācijas programma ir vienīgā Latgalē, kura apgūstot, jaunieši iegūst restauratora-asistenta kvalifikāciju. Programmas ietvaros jaunieši ne tikai mācās obligāto mācību saturu un darbojas praksē, bet arī iesaistās kultūrvides veidošanā un  kompetenču paaugstināšanā. Šajā jomā ir pētīti un saglabāti ceļa krusti Latgalē,  sadarbībā ar Neredzīgo biedrību ir veikta mēbeļu atjaunošana, logu restaurācija Rēzeknes Jēzus sirds katedrālei un Rēzeknes zaļās sinagogas logu restaurācijas darbi sadarbībā ar Norvēģu profesionālās skolas audzēkņiem un koka būvniecības uzņēmumu “Intexo wood”.

RMDV pedagogi pastāvīgi pilnveido savas zināšanas un prasmes šajā mainīgajā pasaulē, gūst informāciju par mūsdienu tendencēm dizaina attīstībā un mēbeļu ražošanā.

 

Ināra Groce