Ružinā uzstādīs restaurētu krustu

Lūgšanu krusti ceļu krustpunktos un lauku ciemos ir tikai Latgalei raksturīga kultūras ainava un tradīcija. Vēsturiski krucifiksi Latgales ciemos parādījās 18. gs, lai dievlūgšana notiktu arī ārpus baznīcām. Vēl Latgalē ir īpaša tradīcija – Maija dziedājumi par godu Jaunavai Marijai pie ceļmalu krusta.

Krucifiksi laika apstākļu un vēstures notikumos noveco. Lai saglabātu autentisku šo novada tradīciju, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas koka restaurācijas izglītības programmas studenti izvēlas veikt krucifiksu atjaunošanu. Rēzeknes novada Ružinas ciema krucifikss ir īpašs gan kokgriezumu, gan saistīto notikumu stāstā. To atjaunot diplomdarba ietvaros izvēlējās studente Sarmīte Krasovska, diplomdarba vadītājs Andris Anspoks. Ir stāsts, ka Ružinas ciemā ugunsgrēkā nodega visas mājas bet ēka, pie kuras stāvējis krusts, saglabājās.

  1. aprīlī pulksten 11.00 Ružinas ciema centrā restaurētā krucifiksa atklāšana un iesvētīšana.

 

Info: Ināra Groce, 29299709, inara.groce@inbox.lv

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baznīcas iela 34A, Rēzekne

www.rmdv.lv