Sākušies grāmatas par gleznotāju Vitāliju Kalvānu iespieddarbi

Darbs pie grāmatas par Vitāliju Kalvānu aizsākās jau pagājušajā gadā. Mākslas zinātniece Irēna Vilčuka apzināja un izpētīja informācijas avotus par mākslinieka mūžu un darbu, sastādīja grāmatas tekstu. Fotogrāfs Vjačeslavs Fomins veica fotografēšanu Rēzeknes pilsētas Mākslas namā, reģiona muzejos un digitāli apstrādāja vairākumu fotogrāfiju gan tapušo Mākslas namā un muzejos, gan iegūtās melnbaltās no radiniekiem, pieejamās arhīvā. Savukārt grāmatas māksliniece Silvija Berezovska darbojās pie izdevuma maketa. Grāmatas iespieddarbi notiek Latgales drukā. Plānots, ka grāmata pie lasītāja nonāks jau šī gada beigās.

,,Gleznainās Latgales apdzejotājs krāsās’’ – tā tika dēvēts viens no populārākajiem gleznotājiem novadā Vitālijs Kalvāns. Pašam māksliniekam liktenis bija atvēlējis 54 ražīgus dzīves un daiļrades gadus. Nozīmīgākie muzeji lepojas ar visai apjomīgām gleznotāja darbu kolekcijām, kas bieži arī piedāvātas skatītājam. Mākslinieks bija viens no nedaudzajiem, kurš jauniešiem deva impulsu iepazīt glezniecības pasauli. Pēc 2.pasaules kara viņš organizēja mākslas darbu kolekciju dāvinājumus reģiona skolām. Darbi ir nonākuši Latgales reģiona vairākās skolās Ludzā, Rēzeknē, Daugavpilī.

Projektu ,,Vitālijs Kalvāns Latvijas glezniecībā – veltījums Latgalei’’ īsteno biedrība Latgalieši, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola un Rēzeknes mākslinieku kopa.

Grāmatas izdošanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Latgales Kultūras programma, Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” un Ludzas novada dome.