Aktivitāte “Skicē visi” 7.11.2017.-9.11.2017.

Novembra otrajā nedēļā visi RMDV audzēkņi tika aicināti aktīvi piedalīties kopējā pasākumā, kas norisinājās skolas telpās. Skicēšanai tika atvēlēta liela kopējā siena, uz kuras katrs varēja brīvi radoši izpausties.