Skolas ēdamzālei jauns un moderns ietērps

Rudens drēgnajos mēnešos pulciņam radošu cilvēku radās gaiša doma atdzīvināt un modernizēt skolas ēdamzāles novecojošo interjeru. Un darīt to saviem spēkiem. Ar radošām idejām. Ar atnestajiem interjera priekšmetiem. Ar savām rokām. Kaut arī laiks veica korekcijas, un piedalīties pasākumā nevarēja tik kuplā skaitā kā bija plānots, darbs tika paveikts godam! Tagad visus- audzēkņus, pedagogus un darbiniekus – priecē jaunās ēdamzāles iekārtojums, bet galvenais – viss paveikts savām rokām!
Paldies visiem, kuri piedalījās šajā pasākumā!

Par paveikto priecājās skolotāja Sandra Kļaviņa