Annas Vaivares radošās meistardarbnīcas

Ilustratore Anna Vaivare prot meistarīgi zīmēt komiksus un ilustrācijas, atjautīgi vizualizēt kompleksu informāciju, darbojas bērnu grāmatu ilustrācijas un komiksa jomā, piedalījusies atsevišķu produktu dizainu un iepakojumu veidošanā. Annas Vaivares darbi regulāri tiek publicēti Latvijas komiksu žurnālā ,,Kuš’’, kā arī Latvijas un ārvalstu digitālajos un drukātajos medijos. Jāņa Baltvilka balvas bērnu grāmatu mākslā laureāte– tā par mākslinieci Annu Vaivari vēsta plašsaziņas līdzekļi.
Lai sekmētu profesionālās mākslas pieejamību reģionos, paplašinot Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas topošo mākslinieku redzesloku un dziļāku izpratni par Latvijas mākslinieku radošo darbību un dalību nozīmīgos vizuālās mākslas projektos, skolā tiek organizētas radošās meistarklases.
Šodien jaunieši par panākumiem, tradīcijām un izaicinājumiem mākslā un sava stila meklējumos sarunājās ar Annu Vaivari.
Meistardarbnīcu norisi projekta “Sarunas ar māksliniekiem” ietvaros atbalsts Valsts Kultūrkapitāla fonds.