Angļu valodas olimpiādē-2 Atzinības!

Novembrī notika Rēzeknes valstspilsētas Angļu valodas olimpiāde 10. – 12.klašu skolēniem. Arī mūsu skolas audzēkņi veiksmīgi piedalījās. 55 cilvēku konkurencē tika iegūtas 2 Atzinības. Lepojamies ar Sintijas Sorokinas (Rekl 4.kurss) un Martas Šišlovas(MF1.kurss) sasniegumiem! Prieks, ka Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi ir ne tikai radoši un talantīgi mākslas un dizaina jomā, bet spēj un grib būt zinoši arī vispārizglītojošos mācību priekšmetos. Paldies par audzēkņu sagatavošanu skolotājām Inārai Tarandai un Guntai Tjanginskai!

Vispārizglītojošo un profesionālo teorētisko mācību priekšmetu MK vadītāja Sandra Kļaviņa