Skolas padomes sēde 04.04.2022.

Lēmumi:

1. Organizēt vairāk dažādu aptauju, lai uzlabotu skolas darbu un veicinātu sadarbību.

2. Veikt labojumus Skolas padomes nolikumā.

3. Sadarbības ar pašvaldību veicināšanai uzaicināt uz nākamo sapulci Rēzeknes galveno arhitekti Lolitu Čudari.

4. Nākamo sēdi rīkot jūnija pirmajā nedēļā.