Skolas soma

2022. gada 6. martā projekta “Latvijas skolas soma ” ietvaros Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 1. kursa audzēkņi noskatījās režisores Ilzes Burkovska-Jacobsenas animācijas filmu “Mans mīļākais karš”. Filmu skatījāmies klasē. Animācijas filmā tika parādīta totalitārā režīma propaganda no mazas meitenes redzespunkta. Redzēto varējām pārrunāt filmas laikā un pēc noskatīšanās. Audzēkņiem tā likās interesanta un arī bēdīga, jo tika paradīta izvēles iespēju ierobežotība. Augot mainās cilvēka uztvere un domāšana, bet valsts iekārta ir tāda, kāda ir, tā nepielāgojas.

Koordinatore Skaidrīte Romančuka