RMDV tradīcija – Sniega skulptūru konkurss

9.martā RMDV jaunieši pēcpusdienu pavadīja skolas pagalmā, kur ritēja Sniega skulptūru konkurss ,,Meteņdienas sniega maskas”.

Konkurss tika rīkots, lai stiprinātu izpratni par latviešu kultūras mantojumu, līdztekus sekmētu un atbalstītu RMDV audzēkņu māksliniecisko talantu, tā radošās izpausmes – fantāziju, dažādu tēlniecības formu izmantošanu, veicinot sniega figūru veidošanas tradīcijas skolā.

Konkursā piedalījās RMDV visu izglītības programmu un kursu audzēkņi. Tika izveidotas 8 komandas. Katra veidoja vienu objektu un izdomāja tā nosaukumu. Vērtēšanai tika pieteiktas astoņas skulptūras ar sekojošiem nosaukumiem: ,,Dzelmju mīts”, ,,Teletūbija sapnis”, ,,Mans cilvēks”, ,,Meteņu Toņa”, ,,Čērčils”, ,,Nebeidzamais stāsts”, ,,Muris” un ,,Dzīvība”. Darbi novērtēti 10 ballu sistēmā. Visaugstāko vērtējumu ieguva objekts ar nosaukumu ,,Meteņdienas Toņa”, autori: Eģija Žihare, Kitija Cakule, Marianna Rjabova, Liena Lapinska, Betija Elīza Lāce, Laura Saukāne, Darja Krilova, Harijs Ločmelis, Raivis Konstantinovs. Otrās vietas ieguvēji – Juris Rutkovskis, Jānis Šķenders, Lauris Morkāns, Erlens Verze, Georgs Binduks, Aivis Kaņepons – veidoja skulptūru ,,Nebeidzamais stāsts “ un no pirmās vietas atpalika tikai par divām ballēm. Trešo vietu konkursā ieguva ,,Mans cilvēks”, autori: Aleksandra Kuksinoviča, Jolanta Kekere, Sofija Astafjeva, Sofja Silineviča, Ņikita Višņakovs, Anna Aļona Madžule. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma atzinības rakstus.

 

 

 Irina Laganovska-Vesere