Turpinām pētīt pirts dvieļus Latgalē

Jau kopš jūnija mēneša projekta ,,Pirts dvielis Latgalē’’ ietvaros RMDV Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēknes skolotājas Ineses Ratnieces vadībā pēta, kādi dvieļi tiek izmantoti pirts iešanas rituālos.

Šoreiz devāmies ekspedīcijā pie pirtnieces Kristīnes Stašulānes Preiļu novada Anspokos, Dzeņu mājās. Līdzīgi, kā iepriekš apmeklētie pirtnieki, arī šī pirtniece iepazīstināja gan ar pirts rituālu, ko praktizē, gan tajā izmantojamiem dvieļiem. Jāsaka, ka iegūtā informācija apliecināja, ka dvieļu funkcija ir līdzīga, arī to aušanā pielietotās audumu tehnikas un raksti praktiski neatšķiras no iepriekš redzētajiem. Dvieļi austi vienkāršās tehnikās, bez rotājuma.  Visbiežāk izmantota vienkārtņa tehnika. Šajās mājās redzējām arī sarežģītākās tehnikās austus dvieļus, kuru izgatavošanai pielietoti dažādi rakstaino trinīšu raksti.

Bet ekspedīcijā pie pirtnieces Gitas Usānes Līvānu novada Sutru pagastā  uzzinājām gan ar pirts rituāliem, ko praktizē, gan ar augu sagatavošanas metodēm veselīgas tējas pagatavošanai, uzskatot, ka tēja ir neatņemama pirts rituāla sastāvdaļa. Jautāta par dvieļiem, ko izmanto pirts rituālos, Gita Usāne atbildēja, ka izvēlas rūpnieciski ražotus, jo tos vieglāk kopt, lētākas arī izmaksas. Uzsvēra, ka akcentu liek uz pašu pirts izmantošanas procesu, mazāk domājot par atribūtikas tradīcijām. Roku stellēs izgatavotus amatnieku darinātus dvieļus izmanto citos gadījumos, biežāk kāzu tradīcijās. Ekspedīcijas dalībniecēm bija iespēja tos apskatīt, salīdzināt dvieļu darināšanā izmantotās audumu tehnikas un rotāšanas paņēmienus ar iepriekšējās ekspedīcijās redzētajām.

Ekspedīcijas pie pirtniekiem mums ir labs pamats pašiem izmēģināt savu roku pirts dvieļu darināšanā.

Projekts ,,Pirts dvielis Latgalē’’  īstenots ar Latgales kultūras programmas atbalstu.

 

 

Ekspedīciju vadītāja

Inese Ratniece