XIX Starptautiskais konkurss “Es dzīvoju pie jūras”

Maija sākumā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas 1., 3., 5.klases audzēkņi ( skolotājas Natālija Losāne, Ella Maslovska) piedalījās XIX starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras”. Konkursu ik gadu organizē Jūrmalas Mākslas skola sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļu.

Konkursa tēmas rosināja bērnos interesi par lokālās dabas, īpaši ūdens vides, kultūras un tradīciju daudzveidību un to saglabāšanas nepieciešamību.

Mūsu audzēkņi piedalījās divās vecuma grupās (8-11 gadi, 12-15 gadi) un piedāvāja darbus vairākās tehnikās: guaša, akvarelis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri. Visas kompozīcijas ir spilgtas, dzīvespriecīgas, demonstrē autoru individuālo māksliniecisko redzējumu, viņu pozīciju dabas daudzveidības saglabāšanas jautājumos.

RMDV MS skolotāja Ella Maslovska