Profesionālās ievirzes pedagogu tālākizglītības kursu materiāli (17.10.2018)

Pedagogu profesionālās pilnveides 8 stundu A programmas kursu ”Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu Valsts konkursa projekta “Dabas objekta izpēte – vizuāls pētījums” iespējamo darba virzienu apskate” prezentācijas:

  • Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” mācību priekšmeta – Zīmēšana uzdevumu apskats – izpēte, novērošana radošums. Tēmas lektors : Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas skolotāja Māra Zīliņa

  • Vidējās profesionālās izglītības, mācību priekšmeta – Zīmēšana 2017./2018.m.g. Valsts konkursa veiksmīgo rezultātu apskats. Skice – īstermiņa zīmējums. Tēmas lektors: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotāja Jolanta Jonikāne

  • Ieskats Vidējās profesionālās izglītības, Mākslu izglītības programmas mācību priekšmetu – Kompozīcija un Gleznošana uzdevumos – izpēte, novērošana radošums. Tēmas lektors: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotāja Inga Onževa