Ar inovatīvām prasmēm no prakses Lietuvā

Mūsu skolas 6 jaunieši ceturtdien atgriezās no prakses Lietuvā. Viļņas profesionālās izglītības centrā viņi ieguva teorētiskās un praktiskās zināšanas modernajā fotogrāfijā. Nodarbības bija gan izglītības iestādē, gan foto darbnīcās, gan meklējot labākos kadrus pilsētas ielās, skvēros un laukumos. Noslēgumā prakses dalībnieki prezentēja savus darbus – fotogrāfijas, tās apvienojot izstādē. Kopā ar audzēkņiem mobilitātē līdzdarbojās arī Foto dizaina izglītības programmas vadītājs Leonīds Važnais, Lietuvas skolas izglītojamajiem vadot nodarbības par modeļu lomu fotogrāfijā. Jauniešu un skolotāja veikumu Viļņas profesionālās izglītības centra mācībspēki novērtēja kā teicami paveiktu darbu. Visi mobilitātes dalībnieki saņēma partnera sertifikātu par sekmīgu dalību praksē, kā Europass Mobility dokumentu, kas atspoguļo viņu iegūtās zināšanas un prasmes.

Mobilitāte Viļņas profesionālās izglītības centrā bija no 7.oktobra līdz 24.oktobrim. Tā tika realizēta programmas Erasmus+ atbalstītā RMDV projekta ,,Eiropas mākslas un dizaina skolu labā pieredze karjeras atbalsta sekmēšanā’’, Nr.2019-1-LV01-KA102-060244, ietvaros.

 

RMDV projektu vadītāja

Inga Čekša-Ratniece

erasmus