Latgales un Vidzemes mākslas skolu pedagogi pilnveido zināšanas Rēzeknē

Kamēr skolēniem, kuri pēc mācībām vispārizglītojošajās skolās apmeklē nodarbības mākslas skolās, ir brīvdienas, skolotājiem ir iespēja izglītoties pašiem. Tā 22.oktobrī uz Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu devās apkaimes mākslas skolu mācībspēki, lai gūtu jaunas zināšanas un prasmes 6 stundu pedagogu profesionālās pilnveides kursos „Tēls un izteiksmes līdzekļi scenogrāfijā”. Tos vadīja Rīgas Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas pedagoge un scenogrāfe Dace Pudāne. Kursu dalībnieki ielūkojās scenogrāfijas praksē no idejas līdz izrādei, maketu plānošanā un veidošanā, kā arī paši darbojās grupās, piemēram, maketa kastē attēloja kādu no jēdzieniem, izmantojot dažādus izteiksmes līdzekļus.

Minētos kursus apmeklēja mākslas skolu pedagogi no Rēzeknes, Balviem, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Jaunannas, Gulbenes, Kaunatas, Kārsavas, Krāslavas, Ludzas, Naujenes, Līvāniem, Preiļiem, Špoģiem, Varakļāniem un Zilupes.

RMDV MS vadītāja

Kristīne Binduka