No prakses Bulgārijā jaunieši atgriežas ar jaunām idejām

Interesanta un lietderīga – tā par praksi Bulgārijā saka RMDV 12 audzēkņi, kuri ar skolotāju Agru Ritiņu stažējās Nacionālajā mākslas skolā ,,Ilia Petrov” Sofijā un Humanitārajā arodvidusskolā ,,St. Kirila un Metodija” Blagoevgradas pilsētā, arī muzejā un mākslas galerijā.

Jaunieši veiksmīgi ir atgriezušies mājās, vēl joprojām sajūtot Bulgārijas tuvumu. Taču tas nav šķērslis, lai uzsāktu darbu pie prakses rezultātu apkopošanas un prezentāciju izstrādes, lai ar jauniegūtajām zināšanām un prasmēm dalītos ar saviem vienaudžiem projekta pēcpusdienās un seminārā, kā arī savus stāstus publiskotu skolas interneta mājas lapā.

Mobilitātes prakse tika īstenota programmas Erasmus+ atbalstītā projekta ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’, Nr.2016-1-LV01-KA102-022584, ietvaros. Prakse ilga 3 nedēļas.

 

 

Projektu atbalsta Erasmus+ mobilitātes programma, projekta ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’, Nr.2016-1-LV01-KA102-022584, ietvaros.

 

erasmus

 

 
 

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’ līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.