Rēzeknes Mākslas un dizaina viduskolas jaunietes pētīs Latgales segu rakstus

Latgalē viens no populārākajiem un godā turētiem sieviešu amatiem bija aušana. Agrāk gandrīz vai katrā mājā darbojās stelles, tapa godiem greznas segas un ikdienai tik vajadzīgie audumi svārkiem, brunčiem. Katras meitas pūrā bija vairākas dažādu krāsu salikumu, rakstu un izmantoto tehniku segas.

Reģiona katrā novadā tautiskajās segās ir raksturīgi tam atbilstošākie senie raksti, veidoti gan skalu, gan citās tehnikās, arī krāsu gamma piemērojas katras vietas izjūtām. Katrai vietai vērojamas dažādības, bet vieno senču tradīciju saglabāšana.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā jau vairāk nekā 50 gadus darbojas Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programma, kuras agrākais nosaukums bija Aušanas nodaļa.

Jau šajā mēnesī audzēknes skolotājas Ineses Ratnieces vadībā uzsāka ekspedīciju pie Latgales audējām. Jaunietes viesojās Indrā.

Aktivitātes notiek projekta ,,Latgales segas stāsts’’ ietvaros, kuru atbalsta Latgales Kultūras programma.

Projekts paredz ekspedīcijas pie Latgales 24 – 26 audējām, aptverot visus novadus. Ekspedīciju intervijas ar audējām papildinās fotogrāfijas un videomateriāls. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola kā kultūrizglītības iestāde uzsāks datu bāzes izveidi par Latgales segām, skolas interneta mājas lapā www.rmdv.lv ieviešot jaunu sadaļu Latgales sega.

Apzinot Latgales segu audējas un īpašnieces, RMDV vairākās vietās Latgalē rīkos izstādi ,,Latgales segas stāsts’’ veltītu Latvijas simtgadei.

 

Atbalsta: