RMDV audzēknes piedalījās R.Blaumaņa literārās prēmijas 13.konkursā

Mūsu skolas audzēkņi interesējas ne tikai par mākslu un dizainu, bet arī aktīvi piedalās literāros konkursos. Par to ir pārliecinājusies Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Vispārizglītojošo un teorētisko profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja, skolotāja Sandra Kļaviņa. Šogad R.Blaumaņa daiļradei veltītajā konkursā piedalījās četras 2.kursa jaunietes – Vendija Strode, Betija Elīza Lāce, Līga Avotiņa, Nellija Sila. Viņas saņēma Pateicības par Rūdolfa Blaumaņa darbu popularizēšanu. Šādi konkursi ne tikai paplašina redzesloku, bet arī attīsta pētnieciskā darba iemaņas.

Jāpiebilst, ka konkursā piedalījās Latvijas pamatskolu un vidusskolu, ģimnāziju skolēni, kā arī vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi. Tika iesniegti 144 darbi no visas Latvijas. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darbavietu „Brakiem”.

Konkursu organizē Ērgļu novada pašvaldības R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki’’ sadarbībā ar biedrību „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

0011