RMDV Baltajā zālē apskatāma izstāde par Rēzeknes veco koka māju logiem

Rēzeknes vecpilsētas daļā ir saglabājušās unikālās pērles – vēsturiskās koka ēkas. Tās būvētas gan 19.gadsimta beigās, gan 20.gadsimta sākumā un 40.gados. Kaut arī pēdējā laikā vairāk tiek novērtēta tieši koka arhitektūra, tomēr šo unikālo ēku skaits mazinās. Lai sekmētu kultūras mantojuma restaurācijas procesus, saglabājot veco koka ēku autentiskumu un kultūrvēsturisko vērtību, informāciju par restaurācijas iespējām izplatot plašākai sabiedrības daļai, kopš šī gada jūnija Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola īsteno projektu ,,Logs Latgales vecā koka mājā’’. Restaurācijas un Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņi pedagogu vadībā ir apsekojuši un izpētījuši veco koka māju logus. Veikta izvēlēto māju logu fotografēšana, līdztekus izveidojot īsus stāstus par šiem logiem un pierakstot restauratora ieteikumus. Jau top digitālā burtnīca ,,Logs Latgales vecā koka ēkā’’, kura būs pieejama interneta vidē – skolas mājas lapā www.rmdv.lv.

Fotomateriāls ir tapis arī izstādē, kura pašlaik apskatāma Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Baltajā zālē. Fotogrāfijas ataino vairāk nekā 50 koka māju logus. Izstāde ceļos vēl uz Latgales četrām mākslas skolām. Savukārt rīt izstādi novērtēs restaurators Kārlis Rubenis. Viņa vadībā būs arī radošās darbnīcas restaurācijā.

Projektu ,,Logs Latgales vecā koka mājā’’ atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

 

RMDV projektu vadītāja Inga Čekša-Ratniece