RMDV jauns foto aprīkojums

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā ir iegādāts jauns foto aprīkojums: spoguļkameras, zibspuldzes un foto objektīvi. Šis tehniskais aprīkojums ir vajadzīgs foto mācības nodarbībās skolas visiem audzēkņiem, arī foto mācības padziļinātam kursam, līdztekus tiks izmantots pedagogu tālākizglītības nodrošināšanā. Tā kā RMDV ir reģionālais mākslas izglītības metodiskais centrs, tad tiek rīkoti kursi, semināri gan RMDV pedagogiem, gan reģiona mākslas skolu un vispārizglītojošo skolu skolotājiem. Plānotas foto mācības nodarbības pedagogiem kā mācībspēkus piesaistot profesionāļus – fotogrāfus.

Tā tiks sekmēta jauniešu un skolotāju iekļaušanās starptautiskajā apritē, jo foto mācība ir daudzās mākslas un dizaina skolās Eiropā. Par to gan RMDV izglītojamie, gan pedagogi ir pārliecinājušies praksēs vai pieredzes apmaiņas laikā mobilitātes projektu ietvaros (Itālijā, Spānijā, Portugālē, Lielbritānijā, Norvēģijā u.c.).

 

Nosauktais foto aprīkojums iegādāts projekta ,,RMDV materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana foto apmācībai’’ ietvaros, kuru līdzfinansēja Valsts kultūrkapitāla fonds, piešķirot 3000,00 EUR.

 

Projekta mērķis bija veicināt vizuālās mākslas un dizaina izglītības procesa attīstību Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, izveidojot jaunu foto mācības studiju.

Rezultātā skolā ir izveidots kabinets – studija foto apmācības nodrošināšanai.

 

 

 

   RMDV projektu vadītāja Inga Čekša-Ratniece