Skolotājas pārdomas par jauniešu praksi Bulgārijā

Atgādinām, ka programmas ERASMUS+ projekta ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’, Nr.2016-1-LV01-KA102-022584, ietvaros prakses iespējas bija 12 jauniešiem kopā ar skolotāju Agru Ritiņu. Tās bija 22 dienas praksē Bulgārijā: Sofijas pilsētas Nacionālajā mākslas skolā ,,Ilia Petrov” un Humanitārajā arodvidusskolā ,,Sv.Kirila un Metodija” Blagoevgradas pilsētā, arī galerijā VARNA, Valsts mākslas galerijā, Sofijas pilī OBB Nacionālās galerijas kolekciju, arī Sofijas pilsētas Mākslas galerijā.

 

Skolotāja Agra Ritiņa: Sofijas pilsētas Nacionālajā mākslas skolā ,,Ilia Petrov” vairāk apguvām akadēmisko zīmējumu un gleznojumu. Profesionālu skolotāju vadībā kopā ar vietējiem izglītojamajiem mūsu audzēkņi pirmajās dienās zīmēja sēdošas sievietes figūru. Uzdevuma mērķis bija zīmējuma kompozīcija uz papīra un figūras zīmējums, ievērojot cilvēka proporcijas, kustību un perspektīvu. Spējīgākie izglītojamie uzzīmēja tonālu zīmējumu. Darbs veicās mūsu skolas Mākslas programmas audzēknēm, jo cilvēka figūras zīmējums ir arī mūsu skolas programmā. Pārējiem šis uzdevums bija jāveic pirmo reizi. Neskatoties uz to, izglītojamie uzrādīja ļoti labas zīmētāju spējas. Humanitārajā arodvidusskolā ,,Sv.Kirila un Metodija” Blagoevgradā audzēkņiem bija iespēja apgūt keramikas, grafikas un koktēlniecības prasmes. Pēc savām skicēm audzēkņi veidoja rotaļlietu figūriņas. Mūsu zēni piedalījās koktēlniecības nodarbībās. Skolotāji uzteica audzēkņus par teicamām zināšanām, spējām un disciplīnu uzdevumu veikšanā. Mūsu skolas jaunieši slavēja Bulgārijas skolotāju ieguldījumu viņu apmācībā, kā arī vietējo jauniešu atsaucību.

Galerijā VARNA iepazinām Starptautisko akvareļglezniecības triennāli. Starp daudziem citu valstu māksliniekiem atradām latviešu gleznotāja Daiņa Gudovska darbu.

Brīvdienās – fantastiskas ainavas ar ceļu kalnā! Rilas klosteris ir viens no greznākajiem un apjomīgākajiem ar 300 telpām gan mūkiem, gan viesiem. Uz šo vietu tiek vestas visas ārvalstu delegācijas. Pašlaik klosterī kalpo tikai 9 mūki. Iemesls – klosteris ir ļoti iecienīts tūristiem un ikdienā blīvi apmeklēts, bet mūki vēlas dzīvot noslēgtā vidē. Klosterī ir ļoti bagāta senu rakstu, grāmatu kolekcija un dažādas relikvijas. Vēl tagad notiek citu valstu dāvinājumi tam. Pēc klostera ir kāpiens Rila kalnā. Tas ir citāds nekā Melnikas apvidus kalns. Tas ir sniegots un lieliem kokiem noaudzis kalns. Gājiens arī bija ilgāks un fiziski grūtāks. Man tas bija kā svētceļojums svētdienā!

Bulgārijā praksē bija sekojoši RMDV audzēkņi: Inita Moroza, Alīna Kalašnikova,  Dans Dāvids Miščenko,  Aleksandrs Jekimovs, Vladislavs Kornejevs, Elīna Raciborska, Laine Giluče, Aiga Valpētere, Sarmīte Krasovska, Inta Žaime, Marika Šeinova un Anete Zaķe kopā ar skolotāju Agru Ritiņu.

 

 

 

erasmus

 

 

 

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’ līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.